Optimaal schilderwerk:
een kwestie van planning en kwaliteit

Onderhoud is het meest effectief als het planmatig wordt uitgevoerd. Onderhoud van buiten(schilder)werk op hout, beton, baksteen, staal en andere ondergronden, tegen van te voren te berekenen, gespreide en dus minimale kosten gedurende een maximale tijd. Voor een optimale resultaat dient een wel overwogen keus te worden gemaakt.

De belangrijkste criteria voor het planmatig onderhoud zijn:

  • Opsporen en wegnemen van de oorzaken van gebreken;
  • Vroegtijdig herstel van gebreken;
  • Verfsystemen aangepast aan de situatie (toestand van de ondergrond, aard van het object);
  • Tijdig aanbrengen van een goed hechtende duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd;
  • Door toepassing van duurzame producten een zo hoog mogelijk rendement halen uit elke verflaag.

Verfsysteem binnenzijden

Tijdig onderhoud van het binnenschilderwerk is zeer belangrijk. Wij adviseren u gelijktijdig met het uitvoeren van het buitenschilderwerk aandacht te besteden aan het binnenwerk, zoals openstaande verbindingen, scheuren en dergelijke te herstellen.

De belangrijkste voordelen van planmatig onderhoud zijn:

  • Kostenbesparing;
  • Kostenspreiding;
  • Kostenbeheersing;
  • Het object wordt permanent onderhouden en staat er altijd goed geschilderd en verzorgd bij.

De doeltreffendheid van planmatig onderhoud berust op jarenlange praktijkervaring.